Mission og Vision

Mission

I samarbejde med Den treenige Gud sikre, at hans mangfoldige visdom og vilje virker på jorden, som den gør i Himlen.

Vision

Fordi vi tror, vil vi lede mennesker til Jesus Kristus og gøre dem til hans disciple. Det vil vi gøre gennem forkyndelsen af Ordet, lovsang, bøn, Helligåndens inspiration og vejledning samt en engageret ledelse. Samtidig vil vi arbejde på at fremme, tilskynde til og bevare Kristi herredømme og den kristne arv og kultur i det enkelte menneske, i familier og i samfundet ved at gå ud i alverden og være til velsignelse.

Værdier og kultur

Vi tror på, at vi er i Jesus – Vejen, Sandheden og Livet, og at vi går fra herlighed og til herlighed. Derfor stoler vi på Gud undervejs; vi lever i nåden og bærer over med hinanden i forvandlingen og vælger at ære og respektere hinanden, som Kristus ærer og respekterer os, han som beviste sin kærlighed ved at ofre sit liv på korset for os. Vi lever i bevidstheden om, at frelsen gives af nåde ved tro. Johs. 14:6, 2. Kor. 3:18, Ef. 2:8-9

Det, der driver og inspirerer os, er KÆRLIGHED. ”Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med liv og sjæl, med alle dine tanker og al din styrke. Du skal elske din næste som dig selv.” Matt. 22:37

Alle mennesker er velkomne her: Du er her, fordi du ønsker at være her; du er her for at glædes og være til glæde for andre; du er her for at give og modtage.

Vi ved, at Guds nåde og kraft er nødvendige for, at hans planer kan gennemføres gennem hans folk. Derfor er bøn, lovprisning og åndelig krigstjeneste vigtige elementer i kirkens liv.

Du er dyrebar og værdifuld, fordi du er skabt af Gud – ikke på grund af det, du kan udrette. Du er samtidig Guds værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Ef. 2:10

Vi tror på, at alle har noget at bringe til fællesskabet. Både i form af talenter, som den enkelte besidder, men også ift. gavmildhed, gæstfrihed og penge. Vi tror på, at den, der sår, også skal høste. Luk. 6:38, Rom. 12.13

Vi tror på et tjenende lederskab, der går foran og peger fremad. Vi er en del af Guds folk og er alle konger og præster, som tjener på bedst mulig vis og har et ansvar for vores samtid. 1. Pet. 2:5-9, Åb. 1:5-6

Vi tror på, at vi er kaldet til at være til velsignelse i ægteskabet, som forældre, i menigheden, i venskaber, på arbejdspladsen og for mennesker, vi møder. Derfor vil vi bestræbe os på at være til opmuntring samt virke og deltage i verden og samfundet omkring os ved at sprede og vise kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Matt. 5:16, Gal. 5:22-23

Vi tror på, at ydmyghed er en vigtig del af den forfremmelse og ære, som Gud har til os. Derfor vil vi have de samme tanker om os selv, som Herren har og vokse op til at ligne Kristus, som tog en tjeners skikkelse på og blev lydig indtil døden på korset. Fil. 2

Vi tror på, at taknemmelighed er en nøgle til fred og beskyttelse af vores tanker og hjerter. Derfor vil vi leve vores liv i taknemmelighed ved at følge Jesus og takke og lovprise ham. Fil. 4:6-7, 1. Thess. 5:18

Vi vil medvirke til, at Jesu bøn om enhed i hans folk bliver opfyldt, så verden må se og tro, at Evangeliet er sandheden. Derfor velsigner vi alle kristne menigheder og ønsker, at vi må stå sammen og arbejde for Guds riges udbredelse. Vi ønsker fællesskab og fælles bøn med menighederne i vores område. Joh. 17:20-21

Vi ønsker at fremme en excellence – det bedste af det bedste – både i den enkeltes tilgang til tjeneste i menigheden og i menighedens forskellige indflydelsesområder. Dette betyder, at alt, vi gør, gør vi så godt, som vi overhovedet kan for herigennem at ære og efterligne vores Far i Himlen. Markus 7:37, 1. Mosebog 1:31, Kol. 3:23