Vores tro

Vores tro

Gud fader

Himlens og jordens skaber. Det er ved tro, vi forstår, at universet blev til på Guds befaling (Hebr. 11:3)

Gud Søn

Jesus Kristus; Gud i menneskeskikkelse (Kol. 1:15-20). Jesus Kristus, født af en jomfru, han, som døde på korset, opstod igen 3 dage senere og blev set af mange. Senere steg han op til Himlen og sidder nu ved Gud Faders højre hånd. Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem, i Kristus, kunne blive frikendt og accepteret af Gud. På den måde kan mennesker blive forsonet med Gud. Det er Kristi værk på korset, og når du tror på det, får du fred med Gud; dine synder bliver tilgivet, og du bliver et Guds barn (2. Kor. 5:21).

Gud Helligånd

Ham som Gud lovede os og seglet på vores frelse. Helligånden er Jesu alvidende, almægtige og allestedsnærværende Ånd, som arbejder utrætteligt på at udbrede budskabet om Faderens kærlighed og frihed, udtrykt i Jesus Kristus, til alle generationer og alle nationer i verden. ”Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans Ånd er, dér er der frihed (2. Kor. 3:17).

Bibelen

Bibelen i sin helhed. Ordet, der er inspireret af Gud, Jesus selv (Johs. 1:1-5). Guds ord er som et spejl, der viser os vores hjerter og tanker, ”for når Gud taler, er der både liv og kraft i hans ord. De er skarpere end noget tveægget sværd og er i stand til at trænge ind i hjertets inderste kroge. Guds ord afslører vores hemmeligste tanker og motiver, og de sætter skel mellem det sjælelige og det åndelige” (Hebr. 4:12).

Kirken

Kirken er Jesu legeme i verden; den bærer og understøtter sandheden (1. Tim. 3:15). Kirken udgøres af alle de nationer, stammer og tungemål, der tror på, at ”Gud elskede verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv” (Joh. 3:16). Gennem kirken udfoldes de mange facetter af Guds fantastiske visdom, og vi mødes for at bede, høre Ordet, tilbede, lovsynge og holde nadver som udtryk for vores forhold til Gud og hinanden.

Troendes dåb

En symbolsk troshandling som bekræfter vores tro på Jesu Kristi død og opstandelse. Dåb i vand er et billede på den åndelige sandhed, at vores gamle liv er begravet med Kristus i hans død, og at vi er opstandne til et nyt, evigt liv i Kristi opstandelse.

Helligåndens dåb

Helligåndens dåb – Faderen giver åndelige gaver til sin kirke gennem dåb i Helligånden. Det er gaver som tungetale, profeti, visdomsord, kundskabsord, helbredelse, tro, kraft til at gøre undere og bedømmelse af ånder (1. Kor. 12:4-11). Disse gaver skal bruges til at opmuntre og udruste kirken, men også til at vise mennesker den kærlighed, kraft og godhed, der er hos Gud.