Ledelse

Ledelse

I Næstved Bykirke betyder det at lede, at

Vi elsker Herren vores Gud med hele vores hjerte, med liv og sjæl, med al vores styrke og med alle vores tanker, og vi elsker vores næste som os selv (Lukas 10:27).

Vi både tror og gør Guds Ord og bestræber os på at vandre i takt med Helligånden (Jakob 1:22-24, Gal. 5:16).

Vi ved, vi er nye skabninger, og vi lader vores sjæl forvandle i overensstemmelse med vores nye identitet ved at vores sind og tanker fornys (Rom. 12:1).

Vi lever i lyset, som Jesus altid levede i lyset (1. Joh. 1:7).

Vi er født på ny, døbt i vand og døbt med Helligånden.

Vi er tilbedere som Kong David!

Vi ved, at Jesus er kirkens hoved. Den kirke der er hans legeme, hans brud, hans elskede.

Vi leder kirken med integritet og troværdighed. Vi tjener med ydmyghed, kærlighed og visdom.

Vi arbejder som team og ærer hinanden ved altid at gøre vores bedste.

Vi er fyldt med mod – frygtløse som løver.

Vi elsker at le og have det sjovt.

Vi støtter Næstved Bykirkes mission, vision og værdier og er repræsentanter for NB’s kultur.