Ledelse

LEDELSE

Ledelsen i Næstved Bykirke består på nuværende tidspunkt af otte personer. 

Vi tror på, at menigheden har Jesus som hoved, og at Helligånden inspirerer og vejleder os alle – inklusiv ledere i menigheden. Vi tror på, at ledere går foran og på alle måder viser det gode eksempel i tro, kærlighed, renhed, tale og adfærd. Vi tror på gennemsigtighed og autencitet, og at menighedens ledere forkynder evangeliets sandheder i kraft og forskellige sammenhænge.

Michael Rasmussen (Leder for Menighed/Lead Elder)

Lucinda Rasmussen (Leder/Elder)

Anette Holt Larsen (Leder/ Elder)

Hanne Winther Schulze (Udvidet leder/deacon)

DEFINITION AF ÅNDELIG LEDERSKAB I KRISTIG LEGEME:

Kriterierne for lederskab i Kristi legeme, som skitseret i Bibelen, kan helt sikkert findes i forskellige passager. Lad os udforske hver kategori: den 5-foldige tjeneste (apostle, profeter, evangelister, lærere og pastorer), ældste og diakoner.

1. Den 5-foldige tjeneste

Begrebet den 5-foldige tjeneste stammer fra Efeserbrevet 4:11-12 (ESV):

 “Og han gav apostlene, profeterne, evangelisterne, hyrderne og lærerne til at udruste de hellige til tjenestens arbejde, til opbygning af Kristi legeme.”

Denne passage understreger, at disse roller er givet af Gud med det formål at udruste og opbygge Kristi legeme. Selvom de specifikke kriterier for hver af disse roller ikke er eksplicit beskrevet i denne passage, giver andre dele af Det Nye Testamente yderligere indsigt.

2. Ældste:

Ældste nævnes i forskellige passager i Det Nye Testamente, og deres kvalifikationer er beskrevet i 1 Timoteus 3:1-7 og Titus 1:5-9. Jeg vil give dig passagen fra 1 Timoteus 3:1-7 (ESV):

 “Ordsproget er troværdigt: Hvis nogen stræber efter embedet som tilsynsmand, ønsker han en ædel opgave. Derfor skal en tilsynsmand være ubesmittet, mand af én hustru, ædruelig, selvbehersket, respektabel, gæstfri, i stand til at undervise, ikke en dranker, ikke voldelig, men blid, ikke stridbar, ikke en elsker af penge. Han skal styre sin egen husholdning godt, med al værdighed holde sine børn underdanige, for hvis nogen ikke ved, hvordan man styrer sin egen husholdning, hvordan vil han så tage sig af Guds kirke? Han må ikke være nyomvendt, for så kan han blive opblæst af indbildskhed og falde i djævelens fordømmelse. Desuden skal han være velanset af udenforstående, så han ikke falder i unåde, i en djævelens snare.”

Disse kvalifikationer understreger moralsk karakter, familieledelse og evnen til at undervise.

3. Diakoner

Kvalifikationerne for diakoner er skitseret i 1 Timoteus 3,8-13 (ESV):

 “Diakoner skal også være værdige, ikke dobbelt-tungede, ikke afhængige af meget vin, ikke grådige efter uærlig vinding. De skal holde fast ved troens mysterium med god samvittighed. Og lad dem også blive prøvet først; lad dem så tjene som diakoner, hvis de viser sig at være ulastelige. Deres hustruer skal ligeledes være værdige, ikke bagtalere, men ædruelige og trofaste i alle ting. Lad hver diakon være mand til én kone, der styrer deres børn og deres egne husholdninger godt. For de, der tjener godt som diakoner, får en god stilling for sig selv og også stor tillid til troen på Kristus Jesus.”

Ligesom de ældste skal diakonerne udvise moralsk integritet, blive testet og have et stærkt omdømme.

Sammenfattende er lederskab i Kristi legeme kendetegnet ved moralsk integritet, åndelig modenhed og en forpligtelse til at tjene og udruste andre til tjenestearbejdet. De specifikke kriterier kan variere for hver enkelt lederrolle, men de overordnede principper er funderet i Det Nye Testamentes lære.

I NÆSTVED BYKIRKE:

I Næstved Bykirke vil vi også indføre et kriterium for at kvalificere sig til en lederrolle i kirken. Det bliver vores One-Year Discipleship Journey, som vi lancerer i 2024. Det vil gøre os i stand til at bygge med ét sind, én tro og ét håb. Det vil også give os tid til at lære hinanden, vores personligheder (frugter) og gaver at kende.